NOVOSTI

Predstavljen projekt MORENEC

Doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić održala je predavanje “Obitelji u riziku socijalne isključenosti – izazovi suradnje” u organizaciji
Udruge odgajatelja „Krijesnice“ 13.3.2023. u 18 sati u on-line okruženju.

Razvoj modela podrške djeci u RSI

Od listopada 2022. godine istraživački tim u suradnji s odgojiteljima iz 14 dječjih vrtića razvija i vrednuje komponente modela odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece u riziku socijalne isključenosti. Komponente modela definirane su na istraživačkoj radionici u prosincu 2022. godine, a njegova primjena počela je u siječnju 2023. godine.

Istraživački tim se zahvaljuje svim uključenim dječjim vrtićima i odgojiteljima.

Dani obrazovnih znanosti 2022

Rezultati projekta predstavljeni su na simpoziju Mogućnosti prevencije obrazovnih nejednakosti u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u sklopu programa zanstvene konferencije 5. Dani obrazovnih znanosti “Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenina?” koja je održana u Zagrebu od 19. do 20. listopada 2022. godine u organizaciji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja. U simpoziju su sudjelovale prof. dr. sc. Vlatka Domović, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, doc. dr. sc. Ivana Visković i dr. sc. Monika Pažur.

Istraživačka radionica i deveti radni sastanak istraživačkog tima MORENEC

Istraživačka radionica i deveti radni sastanak istraživačkog tima projekta MORENEC održani su od 21. do 23. rujna 2022. godine na Učiteljskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Dnevni red radionice možete preuzeti ovdje:

ATEE ANNUAL CONFERENCE 2022

Dejana Bouillet i Marina Panić predstavile su rezultate projekta na znanstvenoj konferenciji ATEE ANNUAL CONFERENCE 2022 “To Be, or Not to Be a Great Educator” koja je održana u Rigi (Latvija) od 29. do 31. kolovoza 2022. godine. Prezentaciju pod nazivom “Support to children at risk of social exclusion as a component of inclusive education in Croatian ECEC institutions” možete preuzeti ovdje:

ATEE 2022
ATEE 2022

EECERA ANNUAL CONFERENCE 2022

Dejana Bouillet i Sandra Antulić Majcen predstavile su rezultate projekta na znanstvenoj konferenciji EECERA ANNUAL CONFERENCE 2022 koja je održana u Glasgowu (Škotska) od 23. do 26. kolovoza 2022. godine. Prezentaciju pod nazivom “Supporting learning and play of children with developmental difficulties in Croatian ECEC institutions” možete preuzeti ovdje:

EECERA 2022

EARLI SIG5 2022

Vlatka Domović i Dejana Bouillet predstavile su rezultate projekta na znanstvenoj konferenciji EARLI SIG5 2022 „Learning and Development in Early Childhood“ koja je održana u Utrechtu (Nizozemska) od 12. do 14. srpnja 2022. godine. Prezentaciju pod nazivom „Prevention of risks of social exclusion in ECEC institutions: is there room for optimism?“ možete preuzeti ovdje:

EARLI SIG5 2022

Stručna konferencija „Uloga odgojitelja u prevenciji rizika socijalne isključenosti djece“

Projektni tim znanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO (MORENEC)“ održao je 20. svibnja 2022. godine u Osijeku stručnu konferenciju „Uloga odgojitelja u prevenciji rizika socijalne isključenosti djece“ u suorganizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na skupu su sudjelovali djelatnici dječjih vrtića iz pet slavonskih županija (Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije). Skup je bio posvećen raspravi o rezultatima istraživanja i načinima na koje ih je moguće koristiti u pedagoškoj praksi, uz predavanja i radionice koje su vodili Luja Zamečnik, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, voditeljica projekta, prof. dr. sc. Zoran Šućur s Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Prezentacije predstavljene na stručnom skupu možete preuzeti ovdje:

Osmi radni sastanak istraživačkog tima

Osmi radni sastanak istraživačkog tima projekta MORENEC održan je 6. svibnja 2022. godine. Sastanak se održao uživo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dnevni red sastanka:

1. Izvještaj o realizaciji istraživačkih aktivnosti: mapiranje mjera i intervjui i vinjete
2. Izvještaj o diseminacijskim aktivnostima: konferencije i predstavljanje rezultata DV-ima, znanstveni radovi
3. Analiza kvalitativnih podataka: mjere potpore djeci u RSE
4. Analiza kvalitativnih podataka: intervjui i vinjete
5. Priprema evaluacije mjera potpore: odabir mjera i definiranje zaduženja
6. Priprema evaluacije mjera potpore: metodologija
7. Radni plan do kraja 2022. godine
8. Zaključci i evaluacija susreta

Predstavljanje rezultata projekta

Rezultati projekta MORENEC predstavljeni su odgojiteljima i roditeljima Dječjeg vrtića Mrvica (Brač), odgojiteljima Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce (Makarska) te sveučilišnim nastavnicima i studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 03. i 04. svibnja 2022. godine. Projekt su predstavile prof. dr. sc. Dejana Bouillet, doc. dr. sc. Ivana Visković i izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko.

Predstavljanje projekta u Osijeku

Dana 01. travnja 2022. godine voditeljica projekta prof. dr. sc. Dejana Bouillet predstavila je projekt nastavnicima i studentima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u sklopu predavanja: Inkluzivno obrazovanje: činjenica ili mit. Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje:

Predstavljanje rezultata istraživanja u Dječjem vrtiću Petrinjčica

Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, predstavila je rezultate istraživanja roditeljima i odgojiteljima dviju odgojno-obrazovnih skupina u Dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji, 15. ožujka 2022. godine. Roditeljskom sastanku prisustvovalo je 30 roditelja i 4 odgojiteljice.

Konferencija „Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključan čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece“

Dana 12. veljače 2022. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencije za odgoj i obrazovanje i Alfe d.d. održana je konferencija projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO“ (MORENEC) pod nazivom „Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključan čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece“. Konferencija je održana on-line putem ON24 aplikacije, a sudjelovalo je oko 1300 stručnjaka i stručnjakinja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja diljem Republike Hrvatske.
Sudionike i sudionice konferencije uvodno su pozdravili mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Damir Velički, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Anita Benčec Nikolovski, urednica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Alfa d.d. Potom je mr. sc. Andreja Silić govorila o ulozi Agencije za odgoj i obrazovanje u osiguravanju kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dejana Bouillet održala predavanje o hrvatskom sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i rizicima socijalne isključenosti djece te prikazala rezultate istraživanja MORENEC. U drugom dijelu konferencije članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić i dr. sc. Monika Pažur govorile su o prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece iz perspektive odgojitelja i o suradnji s roditeljima u prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece. Treći dio konferencije bio je posvećen radionici „Prevencija nepovoljnih razvojnih ishoda djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju: implementacija rezultata istraživanja u praksi“ kojom su prikazani neki od načina na koje stručnjaci i stručnjakinje mogu implementirati rezultate istraživanja u odgojno-obrazovnom radu. Radionicu su vodile članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Maja Drvodelić i Marina Panić. Zaključno je izražena vrijednost zajedničkih nastojanja usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece u riziku socijalne isključenosti te pružanju podrške članovima njihovih obitelji.

Program i prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

Sedmi radni sastanak

Sedmi radni sastanak istraživačkog tima održan je 20. siječnja 2022. godine. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme.

Fotografija članica istraživačkog tima sa sedmog radnog sastanka

Dnevni red sastanka:
1. Izvještaj o realizaciji radnog i financijskog plana za 2. godinu projekta
2. Predstavljanje radnog i financijskog plana za treću godinu projekta
a) strukturirani intervjui i vinjete (25-27)
b) prikupljanje podataka o vrsti, oblicima i sadržajima mjera potpore (25-27)
c) 4 znanstvena rada (glavno kvantitativno istraživanje (25-30)
d) konferencije (3)
3. Definiranje uzorka istraživanja za intervjue i vinjete
4. Priprema pitanja za intervjue i vinjete
5. Definiranje zaduženja za prikupljanje kvalitativnih podataka
6. Diseminacijske aktivnosti: konferencije
7. Diseminacijske aktivnosti: razrada tema znanstvenih radova
8. Zaključci i evaluacija susreta

Predstavljanje projekta studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Zadru

Članica istraživačkog tima, doc. dr. sc. Ivana Visković, predstavila je projekt studentima i zaposlenicima Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, 30. studenog 2021. godine.

Emisija Kozmos i Etos

Na ovoj poveznici možete slušati gostovanje prof. dr. sc. Dejane Bouillet i doc. dr. sc. Ivane Visković u emisiji Kozmos i Etos na Trećem programu Hrvatskoga radija:

Konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Dana 15. listopada 2021. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održana je druga konferencija projekta “Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Konferencija je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a okupila je 58 stručnjaka iz četiri županije: Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Skup je uz suorganizatore podržao i pozdravio gradonačelnik Grada Splita, prof. dr. sc. Ivica Puljak, a u programu su uz članice istraživačkog tima (prof. dr. sc. Dejanu Bouillet, doc. dr. sc. Adrijanu Višnjić Jevtić, doc. dr. sc. Ivanu Visković i doc. dr. sc. Esmeraldu Sunko) sudjelovale i izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani s Odjela za izborazbu odgojitelja i učitelja Sveučilišta u Zadru i Tončica Kalilić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fotografije s konferencije možete pogledati ovdje:

Prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

Stručna konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: izazovi i prilike”

Stručna konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: izazovi i prilike” održala se 01. listopada 2021. godine u općini Jalžabet. Konferencija je trajala 6 školskih sati, a vodile su je prof. dr. sc. Vlatka Domović i prof. dr. sc. Dejana Bouillet. Na konferenciji je sudjelovalo 39 osoba. Prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

Šesti radni sastanak

Šesti radni sastanak istraživačkog tima održan je 22. rujna 2021. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dnevni red sastanka:
1. Diseminacijske aktivnosti
a) Konferencija u Splitu
b) Predstavljanje rezultata glavnog istraživanja uključenim DV-ima
c) Izvještaj o objavljenim i pripremljenim znanstvenim radovima i sudjelovanju u znanstvenim konferencijama
2. Priprema kvalitativnog dijela istraživanja
a) Uzrokovanje uključenih DV-a
b) Sadržaj intervjua i vinjeta
3. Protokol za prikupljanje podataka o vrsti, oblicima i sadržajima mjera potpore: priprema
4. Plan realizacije aktivnosti: druga godina projekta
5. Zaključci i evaluacija susreta

Fokus grupa

Dana 15. rujna 2021. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu održana je fokus grupa s ciljem prikupljanja podataka o različitim mjerama potpore obiteljima i djeci izloženima riziku od socijalne isključenosti. Na fokus grupi sudjelovalo je 9 različitih stručnjaka u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovdje možete slušati gostovanje voditeljice projekta u emisiji Studio4: https://ufzghr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dbouillet_ufzg_hr/EezTo9jqaztNh0ZiNANS4a0BgL2jwBxUbTwi89BNAmyjVQ?e=7vVgJn

Peti radni sastanak

Peti radni sastanak istraživačkog tima održan je 07. srpnja 2021. godine. Sastanak je održan na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dnevni red:
1. Izvještaj o realizaciji Radnog plana projekta: prva polovica 2. godine
2. Izvještaj o realizaciji Financijskog plana projekta: 1. god. i 6 mj. 2. god.
3. Analiza ostvarenosti reprezentativnosti uzorka glavnog istraživanja:
etiološki i fenomenološki aspekti RSI i kvaliteta pedagoške prakse
4. Izrada Protokola za prikupljanje podataka o vrsti, oblicima i sadržajima
mjera potpore djeci u RSI
5. Plan diseminacijskih aktivnosti: predstavljanje rezultata gl. istraživanja
6. Priprema mjernih instrumenata za unos u baze podataka
7. Utvrđivanje termina sljedećeg sastanka, zaključci i evaluacija susreta

Započela je distribucija materijala i razgovori s ravnateljima i koordinatorima u dječjim vrtićima. Obilaskom dječjih vrtića u Sisačko-moslavačkoj županiji prisustvovali smo proslavi 10. rođendana Dječjeg vrtića Lekenik.

Državni stručni skup

U suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u on-line okruženju 17. i 18. ožujka 2021. godine održan je Državni stručni skup za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima na temu „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj“. Na skupu je predstavljen istoimeni projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a uz voditeljstvo prof. dr. sc. Dejane Bouillet se provodi u razdoblju od 2020. do 2024. godine.
Na skupu je sudjelovalo 350 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića diljem Hrvatske, a predavanja su održali:
Larisa Ott Filipović, prof. ped. voditeljica Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj, Agencija za odgoj i obrazovanje
mr. sc. Inga Seme-Stojnović, AZOO, viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama RH, Agencija za odgoj i obrazovanje
prof. dr. sc. Dejana Bouillet, voditeljica projekta, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Sandra Antulić Majcen, članica projektnog tima, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, članica projektnog tima, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci
doc. dr. sc. Ksenija Romstein, članica projektnog tima, Fakultet za odgoj i obrazovanje, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
te odgojitelji i drugi stručnjaci koji su predstavljali primjere dobre prakse u radu s djecom u riziku socijalne isključenosti.

Uvodni sastanak koordinatora i članica istraživačkog tima

Dana 10. ožujka 2021. godine održan je Uvodni sastanak koordinatora i članica istraživačkog tima. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme i prisustvovalo mu je više od 80 sudionika. Prezentacije predstavljene na sastanku možete preuzeti ovdje:

Četvrti radni sastanak

Četvrti radni sastanak istraživačkog tima održan je 25. veljače 2021. godine. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme.

Dnevni red:

  1. Predstavljanje Radnog plana projekta: druga godina
  2. Predstavljanje uzorka za glavno istraživanje
  3. Plan provedbe glavnog  istraživanja (Protokol)
  4. Organizacija prvog susreta s koordinatorima (on-line)
  5. Plan diseminacijskih aktivnosti
  6. Zaključci i evaluacija susreta

Predstavljanje rezultata pokusne primjene mjernih instrumenata MORENEC

Dana 28. siječnja 2021. godine u on-line okruženju održan je stručni skup na kojem su predstavljeni rezultati pokusne primjene mjernih instrumenata u 10 dječjih vrtića u Hrvatskoj. Na skupu je sudjelovalo 57 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića. Prezentacije predstavljene na skupu možete preuzeti ovdje:

Predstavljanje rezultata pokusne primjene mjernih instrumenata MORENEC

Rezultati pokusne primjene mjernih instrumenata bit će javno predstavljeni 28. siječnja 2021. godine. Istraživački tim zahvaljuje svim uključenim ustanovama. To su: Dječji vrtić Maslačak, Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Grigora Viteza Zagreb, Dječji vrtić Suncokret, Dječji vrtić Sretna djeca, Dječji vrtić Grigor Vitez Split, Dječji vrtić Osijek, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Savica i Dječji vrtić Biokovsko zvonce.

Prijave za sudjelovanje na predstavljanju dostupne su na: https://docs.google.com/forms/d/12WwyS83rSJJ0vAMdD4CjYVBUt934iyV884sILJ5jZMY/edit?usp=sharing

Treći radni sastanak

Treći radni sastanak istraživačkog tima održan je 01. prosinca 2020. godine. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme.

Dnevni red:

1.       Izvještaj o provedenom pilot istraživanju

2.       Priprema sadržaja intervjua

3.       Uzorak glavnog istraživanja

4.       Pregled aktivnosti iz Radnog plana

5.       Razno

Održan stručni skup u sklopu projekta MORENEC

Dana 26. 11. 2020. godine održan je stručni skup posvećen predstavljanju projekta u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skupu je prisustvovalo 100 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova RIPOO.

Program skupa i pripadajuće prezentacije dostupni su ovdje:

Održan prvi stručni skup u sklopu projekta

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao održavanje stručnih skupova u on-line okruženju 15. i 22. listopada 2020. godine. Skupovi su bili posvećeni predstavljanju samog projekta, ključnih teorijskih koncepta, iskustvima u radu s djecom izloženoj riziku socijalne isključenosti i podataka o pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja toj skupini djece u Hrvatskoj.
Na skupu su uz predavače sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji koji su zaposleni u 10 dječjih vrtića u kojima će se provoditi pokusna primjena mjernih instrumenata razvijenih u okviru projekta, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i članice istraživačkog tima. Ukupno je na svakom skupu bilo više od 100 sudionika.

Znanstveni projekt Model odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja /MORENEC predstavljen je stručnoj javnosti – odgajateljima i stručnim suradnicima u sustavu instituacionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u časopisu ZRNO- časopis za obitelj, vrtić i školu, 140-141 (166-167) https://casopis-zrno.hr/arhiva/zrno-140-141/.

Opći i specifični ciljevi projekta naznačeni su kao doprinos znanstveno utemeljenim spoznajama o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi. Očekivani ishodi – primjereni modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece, usmjereni su na dobrobit djece, razvoj kvalitete odgojno-obrazovnog procesa te potporu stručnim zaposlenicima, prvenstveno odgajateljima.  

Članice projektnog tima nadaju se da će predstavljanje projekta motivirati praktičare na sudjelovanje u realizaciji projekta. Očekuju da će razvoj projekta doprinijeti prepoznavanju i razumijevanju potreba djece u riziku od socijalne isključenosti te kreiranju optimalnih pedagoških pristupa. 

Drugi radni sastanak istraživačkog tima održan je 01. srpnja 2020. godine, dijelom na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a dijelom on-line. U međuvremenu su članice radile individualno i u manjim grupama.

Rasprava u uvjetima epidemije.

Projekt je predstavljen suradničkoj ustanovi, Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. https://www.ncvvo.hr/prvi-radni-sastanak-istrazivackog-tima-projekta-modeli-odgovora-na-odgojno-obrazovne-potrebe-djece-izlozene-riziku-socijalne-iskljucenosti-u-ustanovama-ripoo/

Prvi sastanak istraživačkog tima održan je 31. siječnja 2020. godine, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.