NOVOSTI

Na znanstveno-stručnom skupu “Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena:
odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno“ koji se održao 11.-12.11.2021. godine u Opatiji članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Maja Drvodelić i dr. sc. Monika Pažur prezentirale su dio rezultata iz projekta na temu „Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnog razvoja djece uključene u institucionalni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Prezentaciju možete vidjeti ovdje:

Na ovoj poveznici možete slušati gostovanje prof. dr. sc. Dejane Bouillet i doc. dr. sc. Ivane Visković u emisiji Kozmos i Etos na Trećem programu Hrvatskoga radija:

Konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Dana 15. listopada 2021. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održana je druga konferencija projekta “Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Konferencija je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a okupila je 58 stručnjaka iz četiri županije: Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Skup je uz suorganizatore podržao i pozdravio gradonačelnik Grada Splita, prof. dr. sc. Ivica Puljak, a u programu su uz članice istraživačkog tima (prof. dr. sc. Dejanu Bouillet, doc. dr. sc. Adrijanu Višnjić Jevtić, doc. dr. sc. Ivanu Visković i doc. dr. sc. Esmeraldu Sunko) sudjelovale i izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani s Odjela za izborazbu odgojitelja i učitelja Sveučilišta u Zadru i Tončica Kalilić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fotografije s konferencije možete pogledati ovdje:

Prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

Stručna konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: izazovi i prilike”

Stručna konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: izazovi i prilike” održala se 01. listopada 2021. godine u općini Jalžabet. Konferencija je trajala 6 školskih sati, a vodile su je prof. dr. sc. Vlatka Domović i prof. dr. sc. Dejana Bouillet. Na konferenciji je sudjelovalo 39 osoba. Prezentaciju predstavljenu na konferenciji možete preuzeti ovdje:

Šesti radni sastanak

Šesti radni sastanak istraživačkog tima održan je 22. rujna 2021. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dnevni red sastanka:
1. Diseminacijske aktivnosti
a) Konferencija u Splitu
b) Predstavljanje rezultata glavnog istraživanja uključenim DV-ima
c) Izvještaj o objavljenim i pripremljenim znanstvenim radovima i sudjelovanju u znanstvenim konferencijama
2. Priprema kvalitativnog dijela istraživanja
a) Uzrokovanje uključenih DV-a
b) Sadržaj intervjua i vinjeta
3. Protokol za prikupljanje podataka o vrsti, oblicima i sadržajima mjera potpore: priprema
4. Plan realizacije aktivnosti: druga godina projekta
5. Zaključci i evaluacija susreta

Fokus grupa

Dana 15. rujna 2021. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu održana je fokus grupa s ciljem prikupljanja podataka o različitim mjerama potpore obiteljima i djeci izloženima riziku od socijalne isključenosti. Na fokus grupi sudjelovalo je 9 različitih stručnjaka u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ovdje možete slušati gostovanje voditeljice projekta u emisiji Studio4: https://ufzghr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dbouillet_ufzg_hr/EezTo9jqaztNh0ZiNANS4a0BgL2jwBxUbTwi89BNAmyjVQ?e=7vVgJn

Peti radni sastanak

Peti radni sastanak istraživačkog tima održan je 07. srpnja 2021. godine. Sastanak je održan na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dnevni red:
1. Izvještaj o realizaciji Radnog plana projekta: prva polovica 2. godine
2. Izvještaj o realizaciji Financijskog plana projekta: 1. god. i 6 mj. 2. god.
3. Analiza ostvarenosti reprezentativnosti uzorka glavnog istraživanja:
etiološki i fenomenološki aspekti RSI i kvaliteta pedagoške prakse
4. Izrada Protokola za prikupljanje podataka o vrsti, oblicima i sadržajima
mjera potpore djeci u RSI
5. Plan diseminacijskih aktivnosti: predstavljanje rezultata gl. istraživanja
6. Priprema mjernih instrumenata za unos u baze podataka
7. Utvrđivanje termina sljedećeg sastanka, zaključci i evaluacija susreta

Započela je distribucija materijala i razgovori s ravnateljima i koordinatorima u dječjim vrtićima. Obilaskom dječjih vrtića u Sisačko-moslavačkoj županiji prisustvovali smo proslavi 10. rođendana Dječjeg vrtića Lekenik.

Državni stručni skup

U suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u on-line okruženju 17. i 18. ožujka 2021. godine održan je Državni stručni skup za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima na temu „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj“. Na skupu je predstavljen istoimeni projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a uz voditeljstvo prof. dr. sc. Dejane Bouillet se provodi u razdoblju od 2020. do 2024. godine.
Na skupu je sudjelovalo 350 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića diljem Hrvatske, a predavanja su održali:
Larisa Ott Filipović, prof. ped. voditeljica Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj, Agencija za odgoj i obrazovanje
mr. sc. Inga Seme-Stojnović, AZOO, viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama RH, Agencija za odgoj i obrazovanje
prof. dr. sc. Dejana Bouillet, voditeljica projekta, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
dr. sc. Sandra Antulić Majcen, članica projektnog tima, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, članica projektnog tima, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci
doc. dr. sc. Ksenija Romstein, članica projektnog tima, Fakultet za odgoj i obrazovanje, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
te odgojitelji i drugi stručnjaci koji su predstavljali primjere dobre prakse u radu s djecom u riziku socijalne isključenosti.

Uvodni sastanak koordinatora i članica istraživačkog tima

Dana 10. ožujka 2021. godine održan je Uvodni sastanak koordinatora i članica istraživačkog tima. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme i prisustvovalo mu je više od 80 sudionika. Prezentacije predstavljene na sastanku možete preuzeti ovdje:

Četvrti radni sastanak

Četvrti radni sastanak istraživačkog tima održan je 25. veljače 2021. godine. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme.

Dnevni red:

  1. Predstavljanje Radnog plana projekta: druga godina
  2. Predstavljanje uzorka za glavno istraživanje
  3. Plan provedbe glavnog  istraživanja (Protokol)
  4. Organizacija prvog susreta s koordinatorima (on-line)
  5. Plan diseminacijskih aktivnosti
  6. Zaključci i evaluacija susreta

Predstavljanje rezultata pokusne primjene mjernih instrumenata MORENEC

Dana 28. siječnja 2021. godine u on-line okruženju održan je stručni skup na kojem su predstavljeni rezultati pokusne primjene mjernih instrumenata u 10 dječjih vrtića u Hrvatskoj. Na skupu je sudjelovalo 57 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića. Prezentacije predstavljene na skupu možete preuzeti ovdje:

Predstavljanje rezultata pokusne primjene mjernih instrumenata MORENEC

Rezultati pokusne primjene mjernih instrumenata bit će javno predstavljeni 28. siječnja 2021. godine. Istraživački tim zahvaljuje svim uključenim ustanovama. To su: Dječji vrtić Maslačak, Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Grigora Viteza Zagreb, Dječji vrtić Suncokret, Dječji vrtić Sretna djeca, Dječji vrtić Grigor Vitez Split, Dječji vrtić Osijek, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Savica i Dječji vrtić Biokovsko zvonce.

Prijave za sudjelovanje na predstavljanju dostupne su na: https://docs.google.com/forms/d/12WwyS83rSJJ0vAMdD4CjYVBUt934iyV884sILJ5jZMY/edit?usp=sharing

Treći radni sastanak

Treći radni sastanak istraživačkog tima održan je 01. prosinca 2020. godine. Sastanak je održan on-line preko ZOOM platforme.

Dnevni red:

1.       Izvještaj o provedenom pilot istraživanju

2.       Priprema sadržaja intervjua

3.       Uzorak glavnog istraživanja

4.       Pregled aktivnosti iz Radnog plana

5.       Razno

Održan stručni skup u sklopu projekta MORENEC

Dana 26. 11. 2020. godine održan je stručni skup posvećen predstavljanju projekta u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skupu je prisustvovalo 100 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova RIPOO.

Program skupa i pripadajuće prezentacije dostupni su ovdje:

Održan prvi stručni skup u sklopu projekta

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao održavanje stručnih skupova u on-line okruženju 15. i 22. listopada 2020. godine. Skupovi su bili posvećeni predstavljanju samog projekta, ključnih teorijskih koncepta, iskustvima u radu s djecom izloženoj riziku socijalne isključenosti i podataka o pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja toj skupini djece u Hrvatskoj.
Na skupu su uz predavače sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji koji su zaposleni u 10 dječjih vrtića u kojima će se provoditi pokusna primjena mjernih instrumenata razvijenih u okviru projekta, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i članice istraživačkog tima. Ukupno je na svakom skupu bilo više od 100 sudionika.

Znanstveni projekt Model odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja /MORENEC predstavljen je stručnoj javnosti – odgajateljima i stručnim suradnicima u sustavu instituacionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u časopisu ZRNO- časopis za obitelj, vrtić i školu, 140-141 (166-167) https://casopis-zrno.hr/arhiva/zrno-140-141/.

Opći i specifični ciljevi projekta naznačeni su kao doprinos znanstveno utemeljenim spoznajama o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi. Očekivani ishodi – primjereni modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece, usmjereni su na dobrobit djece, razvoj kvalitete odgojno-obrazovnog procesa te potporu stručnim zaposlenicima, prvenstveno odgajateljima.  

Članice projektnog tima nadaju se da će predstavljanje projekta motivirati praktičare na sudjelovanje u realizaciji projekta. Očekuju da će razvoj projekta doprinijeti prepoznavanju i razumijevanju potreba djece u riziku od socijalne isključenosti te kreiranju optimalnih pedagoških pristupa. 

Drugi radni sastanak istraživačkog tima održan je 01. srpnja 2020. godine, dijelom na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a dijelom on-line. U međuvremenu su članice radile individualno i u manjim grupama.

Rasprava u uvjetima epidemije.

Projekt je predstavljen suradničkoj ustanovi, Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. https://www.ncvvo.hr/prvi-radni-sastanak-istrazivackog-tima-projekta-modeli-odgovora-na-odgojno-obrazovne-potrebe-djece-izlozene-riziku-socijalne-iskljucenosti-u-ustanovama-ripoo/

Prvi sastanak istraživačkog tima održan je 31. siječnja 2020. godine, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.