ISTRAŽIVAČKI TIM

Prof. dr. sc. Dejana Bouillet,  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica

Suradnice:

Prof. dr. sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveu čilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc.Sanja Skočić Mihić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić,  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Maja Drvodelić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Ivana Visković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

dr. sc. Sandra Antulić Majcen, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

dr. sc. Monika Pažur,  Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prvi radni sastanak