KONFERENCIJE

Stručna konferencija „Uloga odgojitelja u prevenciji rizika socijalne isključenosti djece“

Projektni tim znanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO (MORENEC)“ održao je 20. svibnja 2022. godine u Osijeku stručnu konferenciju „Uloga odgojitelja u prevenciji rizika socijalne isključenosti djece“ u suorganizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na skupu su sudjelovali djelatnici dječjih vrtića iz pet slavonskih županija (Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije). Skup je bio posvećen raspravi o rezultatima istraživanja i načinima na koje ih je moguće koristiti u pedagoškoj praksi, uz predavanja i radionice koje su vodili Luja Zamečnik, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, voditeljica projekta, prof. dr. sc. Zoran Šućur s Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Prezentacije predstavljene na stručnom skupu možete preuzeti ovdje:

Konferencija „Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključan čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece“

Dana 12. veljače 2022. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencije za odgoj i obrazovanje i Alfe d.d. održana je konferencija projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO“ (MORENEC) pod nazivom „Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključan čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece“. Konferencija je održana on-line putem ON24 aplikacije, a sudjelovalo je oko 1300 stručnjaka i stručnjakinja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja diljem Republike Hrvatske.
Sudionike i sudionice konferencije uvodno su pozdravili mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Damir Velički, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Anita Benčec Nikolovski, urednica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Alfa d.d. Potom je mr. sc. Andreja Silić govorila o ulozi Agencije za odgoj i obrazovanje u osiguravanju kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dejana Bouillet održala predavanje o hrvatskom sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i rizicima socijalne isključenosti djece te prikazala rezultate istraživanja MORENEC. U drugom dijelu konferencije članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić i dr. sc. Monika Pažur govorile su o prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece iz perspektive odgojitelja i o suradnji s roditeljima u prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece. Treći dio konferencije bio je posvećen radionici „Prevencija nepovoljnih razvojnih ishoda djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju: implementacija rezultata istraživanja u praksi“ kojom su prikazani neki od načina na koje stručnjaci i stručnjakinje mogu implementirati rezultate istraživanja u odgojno-obrazovnom radu. Radionicu su vodile članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Maja Drvodelić i Marina Panić. Zaključno je izražena vrijednost zajedničkih nastojanja usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece u riziku socijalne isključenosti te pružanju podrške članovima njihovih obitelji.

Program i prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

2. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju“

Projekt je predstavljen na 2. Međunarodnoj umjetničkoj i znanstvenoj konferenciji „Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju“, u organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2. i 3. prosinca 2021. godine. Voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, održala je plenarno predavanje pod nazivom „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao resurs socijalne inkluzije djece“, a članice istraživačkog tima, Marina Panić i doc. dr. sc. Ksenija Romstein, predstavile su rezultate projekta u kontekstu teme: “Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: (ne)iskorišteni resurs podrške djeci s teškoćama u razvoju”. Obje prezentacije dostupne su na poveznicama:

OMEP 2021

Na znanstveno-stručnom skupu “Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena:
odgoj i obrazovanje kao odgovor na novo normalno“ koji se održao 11.-12.11.2021. godine u Opatiji članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Maja Drvodelić i dr. sc. Monika Pažur prezentirale su dio rezultata iz projekta na temu „Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnog razvoja djece uključene u institucionalni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Prezentaciju možete vidjeti ovdje:

Konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Dana 15. listopada 2021. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održana je druga konferencija projekta “Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Konferencija je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a okupila je 58 stručnjaka iz četiri županije: Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Skup je uz suorganizatore podržao i pozdravio gradonačelnik Grada Splita, prof. dr. sc. Ivica Puljak, a u programu su uz članice istraživačkog tima (prof. dr. sc. Dejanu Bouillet, doc. dr. sc. Adrijanu Višnjić Jevtić, doc. dr. sc. Ivanu Visković i doc. dr. sc. Esmeraldu Sunko) sudjelovale i izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani s Odjela za izborazbu odgojitelja i učitelja Sveučilišta u Zadru i Tončica Kalilić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Fotografije s konferencije možete pogledati ovdje:

http://morenec.ufzg.hr/wp-content/uploads/2021/10/MORENEC_konferencija_Split.pptx

Prezentacije predstavljene na konferenciji možete preuzeti ovdje:

EECERA 2021

Prezentaciju predstavljenu na konferenciji EECERA – European Early Childhood Education Research Association održanoj u on-line okruženju od 1. do 17. rujna 2021. godine koju su prezentirale članice istraživačkog tima prof. dr. sc. Dejana Bouillet i dr. sc. Sandra Antulić Majcen možete pogledati ovdje:

ECER 2021

Prezentaciju koju su predstavile članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Ivana Visković i doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić na konferenciji ECER – The European Conference on Educational Research održanoj u on-line okruženju od 6. do 10. rujna 2021. godine možete pogledati ovdje:

ICEQECE 2021

Rad predstavljen na konferenciji ICEQECE 2021: 23th International Conference on Educational Quality and Early Childhood Education u on-line okruženju možete pročitati ovdje: