PUBLIKACIJE

Znanstveni rad “Capacities of Early Childhood Education Professionals for the Prevention of Social Exclusion of Children” dostupan je na sljedećoj poveznici:

Znanstveni rad “Pojavnost problema u ponašanju djece u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” dostupan je na poveznici: http://hrri.erf.hr/wp-content/uploads/2021/12/Prevalence_of_behaviour_problems_in_children_within_early_childhood_education_and_care_institutions.pdf

Znanstveni rad “Quality Pedagogical Practice in Early Childhood Education Institutions Relating to Children at Risk of Social Exclusion” dostupan je na poveznici: https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1086

Znanstveni rad “Inclusive Pedagogical Practice as a Predictor of Quality Early Childhood
Education” dostupan je na poveznici: https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_10_4_1711.pdf

Pregledni rad “Socijalna isključenost djece rane i predškolske dobi: konceptualizacija, rizici i model intervencija” dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=379877

Pregledni rad “Koncept multikulturalnosti u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=378955

Prva istraživačka aktivnost: Pregled literature. Ovdje možete naći popis zanimljivih znanstvenih radova o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju djece izložene riziku socijalne isključenosti.